Att leda frivilliga i föreningslivet, STOCKHOLM

Datum: 
22 maj 2019 till 23 maj 2019
En utbildning om hur du skapar förutsättningar för en hållbar verksamhet där volontärer trivs och utvecklas

Detta är utbildningen för alla ideella organisationer som arbetar med frivilliga. Här får du en genomgång av vad det ideella engagemanget innebär i praktiken och hur du kan arbeta för att möta både individens och organisationens behov och förväntningar. En väl förankrad volontärverksamhet är en förutsättning i detta arbete. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Tid:

9.00-16.00 båda dagarna

Var: 
I centrala Stockholm, adress meddelas med bekräftelse om plats på utbildningen.
För vem: 
Ideella organisationer med verksamhet i Stockholm stad. Ett fåtal platser för övriga deltagare. Max 3 deltagare per förening.
Kostnad: 
Kostnadsfri för ideella organisationer i Stockholm, övriga deltagare betalar en deltagaravgift på 3 000 kr.
Kontaktperson: 
Johan Dahlén Strömgren, johan.dahlen@volontarbyran.org
Övrig information: 
Lunch och fika samt utbildningsmaterial och vår handbok ”Att leda frivilliga i föreningslivet” ingår. Avanmälan efter 15 maj faktureras med en avgift på 1 000 kr. Detta som ersättning för våra utlägg och förberedelsetid.
Anmälan: 
Avbryt