Vill du minska matsvinnet och samtidigt skapa en mänskligare stad?

Organisation: 
  • Uppsala Stadsmission
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Miljö och natur

Uppsala Stadsmission delar varje vecka ut ca 350 matkassar till Uppsalabor som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Maten som delas ut skänks av olika butiker för att sedan hämtas och till sist packas om av våra volontärer på vår matcentral. På så sätt minskar vi både matsvinnet och ser till att maten hamnar hos de som bäst behöver det.

Många händer behövs för detta viktiga jobb, vi söker därför fler volontärer.

Lokalen där arbetet sker ligger på södra delarna av Kungsgatan.

Här kan du också läsa mer om verksamheten Matkassen.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget sker på vardagar mellan kl 10 och 14. För att få bra struktur i verksamheten önskar vi att du gärna kan komma samma veckodag varje vecka.
Specifika önskemål eller information: 
Eftersom arbetet kräver en del lyft är det bra om du inte har problem med ryggen sedan tidigare. Tempot kan också upplevas som relativt högt varför det är bra om inte detta upplevs som ett problem.
Minimiåtagande: 
Vi önskar att du kan vara på plats en dag varje vecka.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: