Vi söker fler barnrättsinformatörer som vill göra idrottsuppdrag

UNICEF, Sverige

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Sport och hobby, Upplysning och folkbildning
Vad?Information och kommunikation, Utbildning

Det finns brister både när det gäller kunskap och tillämpning av barnkonventionen inom barn- och ungdomsidrotten. När barnkonventionen blir lag 2020 kommer det att ställas högre krav på idrottsföreningar. UNICEF Sverige har ett idrottsmaterial ”Barnkonventionen och föreningsidrotten – handbok för idrottsledare”. Den handboken vill vi sprida och nå ut med till så många idrottsledare som möjligt. För att kunna göra det och stötta idrottsledare i sina uppdrag behöver vi fler personer som kan genomföra workshoppar kring barnkonventionen och idrott.

Här hittar du handboken och vi delar ut den samt annat idrottsrelaterat material på den utbildning som hålls den 7-8 september för att förbereda volontärer inför uppdraget som barnrättsinformatör.

Specifika önskemål eller information: 
För att gilla uppdraget och kunna bidra till att nå UNICEF Sveriges mål om att stötta idrottsledare bör du uppfylla följande krav: Ha praktisk, egen erfarenhet av idrottsrörelsen. Gärna som ledare eller förtroendevald. Vara intresserad av barnkonventionen och vilja sprida den till idrottsföreningar. Kunna ta på dig och vilja genomföra föreläsningar och workshoppar på kvällstid och eventuellt helger. Ha en positiv inställning till att kunna resa till en förening på en annan ort än den du själv bor på. Som person bör du vara positiv och ha energi så att du kan förmedla budskapet så att åhörarna vill lyssna och delta. Den 7-8 september hålls en utbildning kring uppdraget, på hotell Scandic Talk i Älvsjö, Stockholm. UNICEF Sverige står för resa, boende och mat under utbildningen. Du kommer att få tillgång till intranät, facebookgrupp och kontinuerlig handledning i ditt uppdrag. Om uppdrag är på annan ort så står UNICEF Sverige för dina rese- och boendekostnader.
Minimiåtagande: 
Vi kommer överens om vilka uppdrag som passar och vilka du kan genomföra. Men vi planerar för att du ska hålla tre idrottsworkshoppar under hösten och tre under våren.
När och var genomförs uppdraget: 
Idrottsföreningar kan, kostnadsfritt, boka barnrättsinformatörer genom bokningsformulär på unicef.se. Utifrån de bokningsförfrågningar vi får kontaktar vi barnrättsinformatörer och fördelar uppdragen. Flest uppdrag har hittills varit i Stockholmsregionen. Men vi märker av fler förfrågningar och önskar hitta barnrättsinformatörer på flera orter i landet.
Tillgänglighet
Vi styr själva vilka aktiviteter vi deltar på eller genomför och kan då påverka tillgänglighet och anpassning.
Organisation: 
UNICEF, Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse