Kreativ webdesigner - för ungas psykiska hälsa!

Unga Lukas

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Hälsa, Integration och asylsökande
Vad?Information och kommunikation, Kreativa uppdrag, Opinionsbildning/aktivism

Är du kreativ designer och vill göra en insats för ungas psykiska hälsa? Just nu söker Unga Lukas en person som i samarbete med mig som projektledare kan uppdatera och förbättra vår hemsida och göra den mer attraktiv och levande. Jag är psykolog och journalist och har många idéer kring hur vi bättre kan bygga vårt innehåll, men behöver en partner som kan design och teknik. Det handlar om en enstaka insats - som kan göra stor skillnad för hur vi möter de unga på webben.

Unga Lukas är ett stödforum på nätet​ för ungas psykiska hälsa. I vår chatt kan unga mellan 16 och 25 prata om livsfrågor och alla sina tankar och känslor med en lyssnande vuxen med kunskap och erfarenhet. De kan också få kunskapsstöd via våra filmer om psykisk hälsa och livsfrågor ur olika aspekter. S:t Lukas, som står bakom satsningen, är Sveriges största organisation för psykoterapi och handledning. Eftersom organisationen är icke vinstdrivande och eventuellt överskott går till att subventionera terapier för de som inte har råd (ex unga) så har vi behov av duktiga medarbetare som kan tänka sig att göra vissa volontära insatser. Redan idag engagerar sig många volontärt i S:t Lukas psykosociala arbete över hela landet, med samtalskvällar och stöd via chatt. Vi är just nu i en utvecklingsfas - hjärtligt välkommen i arbetet!

Se www.ungalukas.se - vi finns också på Youtube, Facebook och Instagram under Unga Lukas.

Anmäl intresse här på Volontärbyrån.

Specifika önskemål eller information: 
Du som är har känsla för snygg och uppdaterad design är hjärtans välkommen :) .
Minimiåtagande: 
Tanken är att vi tillsammans färdigställer den uppdaterade hemsidan - men det kan också vara så att vi är flera som arbetar tillsammans, jag som projektledare är öppen för förslag som för arbetet framåt i så snabb takt som möjligt.
Adress: 
Svartmangatan 24
11129 Stockholm
När och var genomförs uppdraget: 
Vintern 2019 - delvis i samarbete med projektledaren. Mycket flexibelt när det gäller tid.
Organisation: 
Unga Lukas
Anmäl intresse

Anmäl intresse