No2Crimes

No2Crimess logotyp

No2Crimes är en ideell förening som jobbar med brottsförebyggande insatser.
Vårt mål är att minska kriminaliteten med 20%.
Vi har valt att finnas på skolor bland eleverna för att ge stöd och motivation.
Vi håller föreläsningar på socialmedier i förbyggande syfte så alla kan ta sitt ansvar och förhindra att någon hamnar snett.
Vi vill ha trygghetsvärdar på utsatta området i samarbete med vaktbolag.
Vi kommer även att lansera en trygghets app.