Rättighetsstödjare sökes

Organisation: 
  • Synskadades Riksförbund
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Borås
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Mänskliga rättigheter

Personer med synnedsättning behöver en ledsagare för att kunna ta sig utanför hemmet, till livet, för att exempelvis behålla hälsan genom att träna som alla andra. Med åren har det dock blivit allt svårare att bli beviljad ledsagning och det har därmed blivit viktigare för enskilda personer som vill ansöka om ledsagning att få stöd i ansökningsprocessen.

Därför startar nu Synskadades riksförbund ett projekt där vi söker ideella rättighetsstödjare - personer som vill hjälpa de som pga. sin synnedsättning behöver stöd i att ansöka om ledsagning hos sin hemkommun. Framför allt handlar det om att hjälpa de som ansöker att få med rätt information i sin ansökan, och att formulera sig på rätt sätt.

Anmäl ditt intresse genom att skicka in en intresseanmälan där du berättar om dig själv och dina erfarenheter. Du får också bifoga ett CV efter att vi har fått kontakt. Du kommer därefter att bli kallad till ett informationstillfälle som hålls i början av mars.

Vill du läsa mer om projektet? Besök då www.srf.nu/rattighetsprojektet

När och var ska uppdraget genomföras: 
Engagemanget rör högst ca 4 timmar per vecka. Du kan utföra uppdraget såväl via fysiska träffar som via mail och telefon. De som behöver ditt stöd kommer att vara boende i Älvsborgs och Skaraborgs län.
Specifika önskemål eller information: 
Du som söker bör ha en bakgrund inom och/eller stort intresse av socialrättsliga frågor. Kanske är du en pensionerad eller blivande socionom eller jurist med intresse av att utvidga din kunskap inom insatser för personer med funktionsnedsättning. Innan uppdraget påbörjas får du en gedigen utbildning, där vi lär dig vad du behöver veta för att kunna ge detta stöd. Utbildningen fokuserar på lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen). Utbildningen pågår under en helg på Almåsa Havshotell i Västerhaninge utanför Stockholm. Resa, kost och logi är givetvis kostnadsfri för de som deltar.
Minimiåtagande: 
Du bör finnas tillgänglig åtminstone 6 månader framåt i tiden.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.