Volontärer sökes till ENVIS kursverksamhet i Östra Göteborg

Svenska kyrkan, Göteborgs stift

Var?Göteborg
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Sysselsättning och arbete
Vad?Mentorskap, Utbildning

Vårt mål är att skapa möjligheter för utrikes födda till arbete, utbildning och möten med personer som redan är väl etablerade i det svenska samhället. För att lyckas behöver vi din hjälp! Som volontär inom ENVIS kursverksamhet får du tillfälle att lära känna nya människor från hela världen samtidigt som du blir en del i ett större sammanhang där integrationen står i centrum. ​

ENVIS – En väg in i svenska samhället är ett integrationsarbete i samverkan mellan Helsjön folkhögskola, Erikshjälpen Second hand i Kortedala och Svenska kyrkan i Bergsjön, Kortedala och Örgryte. Inom ramen för ENVIS bedriver Helsjön folkhögskola undervisning i bl.a. SFI, musik, rörelse och hälsa och textilt arbete. Undervisningen äger rum i Bergsjön kyrka, mellan kl. 9.00 och 14.30 varje vardag under terminerna.Vi gör också många studiebesök.

Som volontär fungerar du som ett komplement till våra engagerade pedagoger och modersmålsstödjare. I dina uppgifter kan t.ex. ingå att finnas till på raster och prata med deltagare, koka kaffe, hjälpa till i klassrummet eller följa med på utflykter och studiebesök.

Under våren söker vi särskilt dig som vill vara med i klassrummet ett par timmar varje eller varannan vecka måndag, tisdag eller onsdag. Din uppgift blir då att förtydliga och förklara för deltagare de uppgifter som läraren ger samt prata svenska.

Specifika önskemål eller information: 
Du bör ha goda färdigheter i det svenska språket. De människor som kommer till oss håller på att lära sig svenska och de behöver personer att öva på att prata tillsammans med. Kan du dessutom andra språk än svenska och engelska är det en stor fördel, särskilt om det är något av de stora invandrarspråken.
Minimiåtagande: 
Minimum 2 timmar varannan vecka med kontinuitet.
Adress: 
Årstidsgatan 1
41513 Göteborg
När och var genomförs uppdraget: 
Du engagerar dig enligt överenskommelse med den aktuella läraren i Bergsjön kyrka, Göteborg. Vi är flexibla vad gäller omfattning och tider men du bör kunna gå in kontinuerligt under en termin.
Anmäl intresse

Anmäl intresse