Göteborg: Rekryteringsansvarig/Teamleader för rekryteringsgruppen

Svenska Djurambulansen

Var?Göteborg
När?Dag, Helg
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Djur
Vad?Administrativa uppgifter, Ledarskap och samordning

Har du erfarenhet/intresse av HR och rekrytering? Vi söker dig som kan hjälpa oss att rekrytera nya chaufförsvolontärer i Göteborg.

Arbetet som chaufför hos Svenska Djurambulansen är ett viktigt uppdrag och kräver en hel del av volontärerna som kör. Som chaufför har man oavlönat och självständigt hand om jouren, man tar hand om djur och människor i kris samtidigt som man fungerar som föreningens ansikte utåt i alla lägen medan man har ansvaret för djurambulansen. Jouren på Svenska Djurambulansen är öppen dygnet runt, året runt och därför krävs det en stor grupp lämpliga volontärer som är villiga att dela denna uppgift.

Även när man har en fantastisk grupp volontärer så är Svenska Djurambulansen en ideell förening. Ibland kommer livet emellan vilket leder till att personer väljer att lämna sitt jourpass. Det gör att föreningen hela tiden behöver arbeta med att finna nya eldsjälar som kan fylla de tomrum som skapas när någon lämnar. I dagsläget går en djurambulansen alltid i jour och målet är att kunna ha dubbelbemanning och två djurambulanser i jour och därför finns det ett stort fokus på att rekrytera fler lämpliga volontärer.

För att lyckas med detta krävs det en löpande rekrytering, och nu söker vi en person som kan vara teamleader och ansvara för rekryteringsgruppen som idag består av två intervjuare och en administratör.

Varje vecka söker sig många nyfikna volontärer till Svenska Djurambulansens jourverksamhet. Föreningen har en utpräglad rekryteringsprocess där den sökande volontären först går på ett informationsmöte med snabbintervjuer, där en första bedömning genomförs. Uppfyller volontären de krav som ställs, bjuds volontären in för en personlig djupintervju, därefter körtest och medåkning med befintliga volontärer för att bedöma den sökandes lämplighet.

Läs mer om föreningen:
www.svenskadjurambulansen.se
www.facebook.com/svenskadjurambulansen
https://www.youtube.com/channel/UCBwnVIS1IMX1i929C_3Devw

Specifika önskemål eller information: 
Vi vill att du kan engagera dig långsiktigt (1-2 år) och har erfarenhet av (eller intresse för) HR och rekrytering. Petra som är teamleader idag kommer att på sikt lämna över teamleader-rollen, innan dess jobbar du sida vid sida med henne och delar uppgifter och ansvaret.
Minimiåtagande: 
2-5 h i veckan för eget arbete, fysiska möten varannan vecka på 2h.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi söker dig som kan lägga ett par timmar varje vecka på att stötta och leda rekryteringsteamet. Möten i rekryteringsgruppen hålls 1-2 gånger i månaden och utöver det hålls kontakt över telefon och mejl. Utöver det har ledningen ett stormöte varje månad där du rapporterar rekryteringsgruppens status. Informationsmöten har vi vanligtvis en gång i kvartalet och det är teamleadern som planerar mötet. Det gör du tillsammans med flertalet andra erfarna volontärer som håller en presentation av föreningen och vad det innebär att vara chaufförsvolontär. Möten hålls som oftast på Medborgarskolan i Haga eller på Blå Stjärnans Djursjukhus.
Organisation: 
Svenska Djurambulansen
Anmäl intresse

Anmäl intresse