676 volontäruppdrag

När du använder Volontärbyrån som volontär/frivillig eller som representant för en ideell organisation får du lämna samtycke till att Volontärbyrån behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning (dataskyddsförordningen, GDPR samt dataskyddslagen).

Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med att du skickar en intresseanmälan till en organisation, anmäler dig till en utbildning eller registrerar ett volontärsamordnarkonto på Volontärbyrån.

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-nummer samt övriga uppgifter i formulären som kan kopplas till dig som person är exempel på personuppgifter. 

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi största försiktighet och respekt.

 

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Volontärbyråns huvudman
Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Adress
Hantverkargatan 3F
112 21 Stockholm

Organisationsnummer: 802018-0488

Kontaktperson på Volontärbyrån
Vanja Höglund
vanja.hoglund@volontarbyran.org

telefon 0771-241400

Läs Forums integritetspolicy (pdf)

Lektionsmaterial
I boken 22 unga röster om ideellt engagemang delar vi med oss av tjugotvå unga engagerades berättelser. Boken är tänkt som en inspiration och en vägledning för unga som vill engagera sig ideellt.
Vad är det som gör att så många vill engagera sig ideellt? Vad säger volontärerna om sitt engagemang? Hur ser organisationerna på volontärernas insatser? Om det och mycket mer kan du läsa i Volontärbyråns rapport Volontärbarometern.
Person går utomhus i skymning
Volontärbyrån vill inspirera fler att bli volontärer. Just nu har vi extra fokus på unga och har gjort en film om några fina människor som hittat sin grej i engagemanget.