När du använder Volontärbyrån som volontär/frivillig eller som representant för en ideell organisation får du lämna samtycke till att Volontärbyrån behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning (dataskyddsförordningen, GDPR samt dataskyddslagen). Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med att du skickar en intresseanmälan till en organisation, anmäler dig till en utbildning eller registrerar ett volontärsamordnarkonto på Volontärbyrån; namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-nummer samt övriga uppgifter i formulären som kan kopplas till dig som person. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi största försiktighet och respekt.

 

Mer information om hur vi hanterar samordnares personuppgifter hittar du här (pdf).
Mer information om hur vi hanterar volontärers personuppgifter hittar du här (pdf).

Personuppgiftsansvarig är Volontärbyråns huvudman Forum – idéburna organisationer med social inriktning.
Adress: Hantverkargatan 3F, 112 21 Stockholm
Organisationsnummer: 802018-0488

Kontaktperson på Volontärbyrån: Vanja Höglund, vanja.hoglund@volontarbyran.org, telefon 0771-241400

Läs Forums integritetspolicy här (pdf).

Nyheter & tips

Av 118 nomineringar från organisationer över hela landet har vi nu korat tio finalister till Årets volontär 2018. Här presenterar vi dem.
92% av volontärerna har fått ett mer meningsfullt liv
Vad är det som gör att så många vill engagera sig ideellt? Vad säger volontärerna om sitt engagemang? Hur ser organisationerna på volontärernas insatser?
Volontärbyrån vill inspirera fler att bli volontärer. Just nu har vi extra fokus på unga och har gjort en film om några fina människor som hittat sin grej i engagemanget.