Vill du förändra för personer med självskadebeteende och ätstörningar?

SHEDO

Var?Karlskrona
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Hälsa
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Opinionsbildning/aktivism

SHEDO är en ideell förening som jobbar med självskadebeteende och ätstörningar. Vi bedriver stöd, bidrar med kunskap och har flera samarbeten med viktiga aktörer i samhället.

Vi söker nu lokalrepresentanter till föreningen. Att vara lokalrepresentant innebär att en är SHEDOs representant inom ett visst område, i en stad/ett par städer eller i en region. Lokalrepresentanternas uppdrag utgår från föreningens syfte och en kan bland annat:

  • Sprida föreningens trycksaker (flyers, färdighetslistor, böcker etc.)
  • Medverka i möten med nätverk, brukarråd och i andra liknande viktiga sammanhang
  • Synas på olika former av konferenser
  • Arbeta aktivt med media (t.ex. genomföra intervjuer i frågor rörande självskadebeteende och/eller ätstörningsproblematik eller informera om föreningen och dess arbete)
  • Anordna medlemsträffar i området där en är lokalrepresentant
  • Sprida kunskap om problematiken, till exempelvis genom föreläsningar
Specifika önskemål eller information: 
Det viktigaste är att en har intresse för våra frågor. Alla nya volontärer får introduktion och har ett ständigt stöd utav ansvarig och styrelsen. Utöver detta hålls nätverksträffar två gånger/år där du får chans att träffa andra lokalrepresentanter. Uppföljningssamtal sker per telefon. OBS: Vid tidigare egen erfarenhet av självskadebeteende/ätstörningar är det viktigt att en mår bra och ser sig själv som frisk innan man åtar sig detta uppdrag.
Minimiåtagande: 
Som volontär i SHEDO väljer en själv hur mycket tid en vill och kan lägga på sitt uppdrag, men det är viktigt att en är beredd att lägga tid på sitt uppdrag.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs i din region och är fortlöpande.
Organisation: 
SHEDO
Anmäl intresse

Anmäl intresse