Kommunikationsansvarig för Scouternas kontingent till World Scout Jamboree Nordamerika 2019

Organisation: 
  • Scouterna
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Internationellt arbete i Sverige
Social gemenskap

Tillsammans kan vi göra mer! Scouterna ger över 70 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det innebär att vi varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin. Att vi har 100 års erfarenhet av aktivt uteliv innebär också att vi har erfarenheter vi gärna delar med oss av – allt från gruppdynamik och ledarskap till personlig utveckling och stärkt självkänsla. Hur vill du vara med och bidra?

Vi söker dig som vill arbeta i Kontingentledningen till World Scout Jamboree 2019 i Nordamerika!

Svenska kontingenten arrangerar det svenska deltagandet till Världsscoutjamboreen i Nordamerika sommaren 2019. Världsscoutjamboreen äger rum i West Virginia på Boy Scouts of America’s lägerplats Bechtel Summit, och arrangeras av Scouts Canada, Asociación de Scouts de México, och Boy Scouts of America.

Om Svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen 2019

Få saker kan vara så livsomvälvande som upplevelsen av en världsscoutjamboree. Att i verkligheten få träda in i det globala samhället, där inga gränser finns, där konflikter är lämnade hemma och nya vänskapsband kan bindas tvärs över alla gränser är ett äventyr och en upplevelse som kanske inte erbjuds i något annat sammanhang. Kontingenten är idag cirka 2000 personer. Därtill fokuserar denna kontingent på Agenda2030 och FN’s globala mål för hållbarhet, ett område som är mycket viktigt för Scouterna.

Kontingentledningen består idag av 50 personer, fördelade på fyra olika ansvarsområden (funktioner) samt två ordförande. Kontingentens ledningsgrupp består av 10 personer, där två personer i delat ledarskap leder de fyra funktionerna. Totalt består kontingenten av ca 1500 deltagande scouter, 164 ledare, och 260 IST.

Vi söker nu ytterligare en ansvarig för kommunikation. Du kommer att ingå i kontingentens ledningsgrupp, med ansvar för kommunikation, och arbeta tätt med din parhäst, samt leda kommunikationsfunktionen som idag består av 5 personer.

Vi tror att du har ett stort engagemang för scouting. Du har troligtvis varit på en Världsscoutjamboree förut och kan formulera dig och samtala på svenska och engelska.

Vi tror att du har kunskap och erfarenhet om internkommunikation och marknadsföring. Du har även en förmåga att få saker gjort, och engagera andra ideella i arbetet.

Vad innebär uppdraget som Ansvarig kommunikation (Head of Communication)?

Vi söker en kommunikatör, som i delat ledarskap kommer att ingå i kontingentledningen. Du kommer att ha ansvar för kontingentens kommunikation och marknadsföring. Arbetet innefattar även grafisk profil, dokumentation, internkommunikation, och svensk utställning på lägret. I delat ledarskap leder ni ideella i ert planeringsteam.

Din bostadsort har ingen betydelse för uppdraget. Kontingentledningen är spridd över Sverige.

Uppdragets omfattning
Uppdraget löper fram till att projektet är utvärderat och avrapporterat under hösten 2019.

Ett flertal fysiska möten och telefonmöten hålls med kontingenten under 2018 och 2019. Nästa möten är avdelningsledarförträff 13-14 oktober, och kontingentsledningsmöte 23-25 november.

Vi erbjuder

Tillsammans skapar vi och genomför ett mycket spännande projekt, som kommer att påverka scoutrörelsen i flera år framöver. Vi erbjuder massor av utmaningar, små och stora frågor som ska lösas, och flera ideella som brinner för att göra det här till en fantastisk upplevelse för deltagare, ledare och IST.

Intresserad? Ansök med en gång. Vänta inte, vi rekryterar löpande.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Från och med nu i Sverige, samt i Nordamerika under juli-augusti 2019.
Specifika önskemål eller information: 
Vi tror att du har ett stort engagemang för scouting. Du har troligtvis varit på en Världsscoutjamboree förut och kan formulera dig och samtala på svenska och engelska. Vi tror att du har kunskap och erfarenhet om internkommunikation och marknadsföring. Du har även en förmåga att få saker gjort, och engagera andra ideella i arbetet. Vi söker en kommunikatör, som i delat ledarskap kommer att ingå i kontingentledningen. Du kommer att ha ansvar för kontingentens kommunikation och marknadsföring. Arbetet innefattar även grafisk profil, dokumentation, internkommunikation, och svensk utställning på lägret. I delat ledarskap leder ni ideella i ert planeringsteam.
Minimiåtagande: 
Uppdraget löper fram till att projektet är utvärderat och avrapporterat under hösten 2019. Ett flertal fysiska möten och telefonmöten hålls med kontingenten under 2018 och 2019. Nästa möten är avdelningsledarförträff 13-14 oktober, och kontingentsledningsmöte 23-25 november
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.