Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping söker styrelsemedlemmar

Organisation: 
  • Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks
Plats: 
  • Östergötland
  • Norrköping
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Integration och asylsökande
Mänskliga rättigheter

Som del av styrelsen i en av Röda Korsets Ungdomsförbunds lokalföreningar är du med och leder föreningen samt ansvarar tillsammans med resten av styrelsen för föreningens verksamheter. För att bli förtroendevald i Ungdomsförbundets styrelser ska du vara under 30 år.

Vad går styrelsens arbete ut på?
Styrelsen jobbar med att driva och utveckla föreningen framåt. Det innebär dels att värva och vårda föreningens frivilliga och medlemmar, stötta verksamheterna som är kopplade till föreningen, sprida Röda Korsets Ungdomsförbunds värderingar och hålla kontakt med personalen,

Som en del av styrelsen har du stor möjlighet att påverka och utveckla föreningen, samtidigt som du utvecklas personligen. Du gör det möjligt att driva fantastiska verksamheter för barn och unga i Norrköping, och får träffa andra engagerade personer.

Alla som engagerar sig i Röda Korsets Ungdomsförbund får utbildning för sitt uppdrag. Det finns både styrelseutbildning och kassörsutbildning. Personal från Röda Korsets Ungdomsförbund finns också med längs vägen, personal har nära kontakt till alla lokalföreningar i landet.

Uppstart av ny verksamhet

I samband med att RKUF Norrköping söker nya frivilliga till styrelsen, finns också planer på att starta upp en av Ungdomsförbundets kärnverksamheter, Frukostklubben. Verksamheten finns för att alla barn och unga ska ha samma förutsättningar att klara skolan. Här kan du läsa mer om Frukostklubben.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Från och med januari/februari 2019 i Norrköping, på en 1-2 års mandatperiod.
Specifika önskemål eller information: 
Det viktigaste är att du har ett brinnande intresse för en humanare värld. Och att du står upp för Röda Korsets Ungdomsförbunds grundprinciper. Eftersom vi är en ungdomsorganisation är du under 31 år. Tidigare engagemang i idéburna organisationer eller erfarenhet av styrelsearbete är meriterande, men absolut inget krav. Vi lär oss tillsammans! Röda Korsets Ungdomsförbund erbjuder löpande stöd för uppdraget. Varför ska du engagera dig? - Du är med och gör skillnad för barn och unga i Norrköping - Du träffar andra likasinnade unga personer i Norrköping-området - Du blir en del av en världomspännande rörelse som jobbar för humanitet och allas lika värde - Du är med och påverkar för barns rättigheter - Du får lära dig mer om föreningsliv, styrelsearbete och utvecklas personligen otroligt mycket!
Minimiåtagande: 
Styrelsen träffas regelbundet på styrelsemöten, när och hur ofta bestämmer ni tillsammans i styrelsen. Du förväntas delta i de utbildningar som Ungdomsförbundet erbjuder när du kan. Alla våra uppdrag bygger på frivillighet.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.