Frivilliga söks till Kompisgruppen Skellefteå

Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks

Var?Skellefteå
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Besöksverksamhet

Du planerar och genomför återkommande aktiviteter för ungdomar och unga vuxna utifrån lokala behov. Verksamheten bedrivs av Röda Korsets Ungdomsförbund Skellefteå och uppdraget är ideellt.

Är du 18 år eller äldre har du nu chansen att engagera dig som frivillig eller verksamhetsledare i Röda Korsets Ungdomsförbunds Kompisgrupp kopplad till RKC Skellefteå (Röda Korsets Behandlingscenter). Det passar dig som vill kunna göra konkret skillnad och bidra till en meningsfull och trygg fritid för nyanlända/etablerade ungdomar och unga vuxna, stärka självkänslan och minska den psykiska ohälsan. Du får utbildning av oss för att få den kunskap och de verktyg du behöver för att genomföra ditt uppdrag.

Konceptet är en frivillig verksamhet med syfte att skapa möten, lätta upp vardagen och öka förståelsen för varandra genom sociala aktiviteter.

Specifika önskemål eller information: 
Utbildning tillhandahålls av Röda Korsets Ungdomsförbund
Minimiåtagande: 
Minst en termins engagemang
När och var genomförs uppdraget: 
Ett tillfälle varannan vecka
Anmäl intresse

Anmäl intresse