Bli workshopledare för På Flykt

Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks

Var?Lund / Distansuppdrag
När?Dag
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Mänskliga rättigheter, Upplysning och folkbildning
Vad?Administrativa uppgifter, Information och kommunikation, Opinionsbildning/aktivism

På Flykt är ett textbaserat rollspel som finns för att öka kunskap och förståelse för vad det kan innebära att vara på flykt. I rollspelet På Flykt simuleras situationer som kan uppstå om en tvingas fly från sitt land mot en okänd framtid. Som deltagare ställs en inför en rad svåra val där besluten kan ge kännbara konsekvenser. Rollspelet är baserat på vittnesmål från familjer som tvingats fly och framtaget för att göra siffror, information och mänskliga rättigheter till någonting som känns i magen. Passet avslutas med information och diskussion kring migrationsströmmar i världen och belyser rätten till att söka asyl.

Tack vare våra frivilliga workshopledare som åker ut till skolor i hela Sverige och leder workshopen har vi kunnat möta tusentals elever varje år.

Just nu söker vi dig som vill bli workshopledare i Skåne för att på så sätt motverka rasism och höja kunskapsnivån hos ungdomar kring migration och asylrättsfrågor..

Som workshopledare för På Flykt guidar du deltagarna genom en flykt från Sverige kantad av svåra beslut med oanade konsekvenser och ger dem en upplevelse som känns i magen. Workshopen tar ca 2 timmar och hålls främst på dagtid på skolor i Skåne. Du blir en del av ett workshopledarteam och tillsammans planerar, administrerar och leder ni workshopen. Röda Korsets Ungdomsförbund står för eventuella rese- och boendekostnader. Du får utbildning och blir en del av ett team.

Specifika önskemål eller information: 
Vi söker dig som…  • tycker om att prata inför och leda grupper (eller vill lära dig) • kan ta dig an ett uppdrag som sker dagtid på vardagar i Skåne • har ett intresse för migrationsfrågor och asylrätt • vill förebygga främlingsfientlighet och rasism • ställer dig bakom Röda Korsets Grundprinciper Som workshopledare får du…  • utbildning i metoden och kunskap inom migration och asylrätt • erfarenhet av att tala inför grupp, leda interaktiva metoder och andra färdigheter som kryddar ditt CV • blir en del av ett team samt vara med och PÅVERKA!
Minimiåtagande: 
Varje workshoptillfälle tar ca 2 timmar och du har själv möjligheten att välja när du kan. Det tillkommer även workshopledarmöten några gånger per termin. Utbildningen är 5 oktober. Anmälan sker på rkuf.se/kalender
När och var genomförs uppdraget: 
Dagtid på skolor i Skåne.
Anmäl intresse

Anmäl intresse