Bli verksamhetsledare för nystartad kompisgrupp!

Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks

Var?Norrköping
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Besöksverksamhet, Kreativa uppdrag, Ledarskap och samordning

Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping startar till hösten en ny kompisgrupp och letar därför efter engagerade personer som vill leda verksamheten. Du bör vara mellan 18-30 år.

Kompisgruppen finns för att skapa möten mellan ungdomar vilket ökar förståelse, förhindrar utanförskap och segregation. Genom regelbundna aktiviteter skapas sociala sammanhang som bidrar till att ge barn och unga förutsättningarna att utvecklas och möjligheter till en meningsfull och aktiv fritid. Som aktiv i en kompisgrupp träffar du barn och unga som är i eller har erfarenhet av asylprocessen och som därmed väntar på, eller nyligen fått, besked om uppehållstillstånd. Tillsammans gör ni olika aktiviteter som att fika, spela biljard, läsa läxor, öva språk eller klättra. Det vanligaste är att träffas i grupp eller genom någon form av mentorskap.

Specifika önskemål eller information: 
Uppdraget innebär att du som verksamhetsledare: Leder ett team av frivilliga med planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter Ansvarar för planering, schemaläggning och rutiner i verksamheten Har delansvar i finansiering och budgetering av verksamheten Har delansvar i rekrytering, bemanning, inskolning och frivilligvård Ansvarar för kommunikation med boende/mötesplatser eller eventuella andra samarbetspartners Som verksamhetsledare får du, för att klara ditt uppdrag: Utbildning från Röda Korsets Ungdomsförbund (obligatoriskt) Hjälp och stöttning av såval lokalföreningsstyrelse och erfaren personal på Röda Korsets Ungdomsförbund Verktyg i form av riktlinjer, handböcker, checklistor etc. Vi söker sig som: Är en bra ledare Är van att ta mycket ansvar Kan arbetsleda och delegera Kan skapa och införa rutiner Är en bra och nogrann planerare Är öppen, lyhörd och tålmodig Kan inspirera och motivera andra Det är extra bra om du: Har erfarenhet av att leda andra Har erfarenhet från andra föreningar/frivilliguppdrag Har språkkunskaper som t.ex. arabiska, dari eller somaliska (absolut inget krav)
Minimiåtagande: 
Uppdraget gäller för minst en termin Uppdraget är i Norrköping och främst på eftermiddagar/kvällar och helger Det finns möjligheter att avancera till styrelseuppdrag eller nationella uppdrag i framtiden
När och var genomförs uppdraget: 
Vid uppstarten beslutar gruppen hur ofta träffarna ska vara. Ditt uppdrag kommer också kräva tid för planering mellan träffarna.
Anmäl intresse

Anmäl intresse