Verksamhetsledare sökes till läxhjälp i Biskopsgården!

Röda Korsets Ungdomsförbund, Göteborg

Var?Göteborg
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Administrativa uppgifter, Ledarskap och samordning, Läxläsning

Uppdraget som fördelas veckovis mellan två verksamhetsledare tar några timmar varje vecka och innebär framförallt att du via mail kommunicerar med de frivilliga inför varje läxhjälpstillfälle så att det finns tillräckligt många av oss på plats, att du har överblick över verksamheten genom att vara på plats ca 2-4 gånger i månaden, och att du löpande kommunicerar med RKUF:s styrelse. Du är också delaktig i planeringen av verksamheten samt rekryteringen till den. Vi ser gärna att du är engagerad och öppen med god förmåga att samarbeta med olika människor. De fasta rutinerna finns redan på plats, men som verksamhetsledare kan du vara med och förbättra och vidareutveckla verksamheten.

Beskrivning av verksamheten:

Genom RKUF och i samarbete med Biskopsgårdens bibliotek driver vi varje måndag och onsdag från klockan 17 till 19 kostnadsfri läxhjälp för alla som behöver och vill. Vi stöttar besökarna utifrån deras behov och vår förmåga. Enda formella krav på frivilliga i läxhjälpen är att ha gått ut grundskolan. I övrigt är öppenhet och samarbetsförmåga viktiga egenskaper. Vår främsta målgrupp är barn och unga (lågstadiet till gymnasienivå) men även vuxenstuderande är välkomna. Vår läxhjälp är välbesökt och uppskattad både bland besökare och volontärer. Vi söker nu en extra verksamhetsledare då en av oss två snart slutar sitt uppdrag.

Specifika önskemål eller information: 
Det är viktigt att du har möjlighet att kolla vår mail regelbundet, då uppdraget till stor del handlar om kommunikation via mail. Som verksamhetsledare genomgår du RKUF:s ideologiutbildning, verksamhetsledarutbildning samt utbildning för läxhjälpare, bekostat av RKUF. Det är ett roligt och utvecklande uppdrag, där du kommer träffa massor med unga engagerade och ha väldigt kul!
Minimiåtagande: 
För kontinuitetens skull ser vi gärna att du har möjlighet att vara verksamhetsledare ett år eller mer.
När och var genomförs uppdraget: 
Verksamhetsledarna turas om att ta ansvar för verksamhetens mail varannan vecka. De deltar även i själva läxhjälpen 2-4 valfria tillfällen i månaden. Läxhjälpen äger rum måndagar och onsdagar ‪17:30-19:00‬ på Biskopsgårdens bibliotek (Vårväderstorget).
Anmäl intresse

Anmäl intresse