704 volontäruppdrag

Nu söker vi dig som vill vara med och skapa förändring som kassör i vår lokalförening!

Röda Korsets Ungdomsförbund, Göteborg

Var?Göteborg
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Social gemenskap
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag

Röda Korset Ungdomsförbund är en rikstäckande organisation. Vi kämpar för ett samhälle som bygger på kärlek och respekt där alla barn och unga kan känna sig trygga och må bra.

Tillsammans skapar vi trygga rum, förebygger fördomar och sprider medmänsklighet. Lokalföreningen i Göteborg har idag 12 verksamhetsområden som bland annat sysslar med att hjälpa till med läxor, stödja unga nyanlända, arrangera event och bedriva chattjour för ungdomar. Som kassör har du ansvar för den löpande bokföringen i lokalföreningen. Du har även kontakt med de olika verksamheterna gällande deras ekonomi och hjälper dem med fondsökningar och löpande ekonomiarbete. Du ser till att samtliga verksamheter sätter upp en budget och att föreningens ekonomiska riktlinjer följs.

Som kassör för RKUF Göteborg lär du dig att sköta en förenings ekonomi. Det går bra att kandidera till flera av de utlysta uppdragen i föreningen, men du kan bara bli vald till ett av dem. Vill du kandidera till fler så får du gärna ange vilket av uppdragen du är mest intresserad av.

Välkommen med din ansökan!

Specifika önskemål eller information: 
För att trivas i uppdraget är du en person som tycker om siffror. Kanske pluggar du ekonomi, redovisning eller förvaltning och samtidigt vill ha erfarenhet av styrelsearbete. Som kassör är du även en ledamot i styrelsen och du är beredd att lägga tid och engagemang åt föreningens arbete. Du är intresserad av och vill lära dig hur en styrelse fungerar. För uppdraget som kassör krävs att du är mellan 18 och 30 år.
Minimiåtagande: 
Uppdraget som kassör beräknas ta mellan 4-5 timmar i veckan.
När och var genomförs uppdraget: 
I dag har styrelsen möte var 14:e dag i centrala Göteborg. Kassörposten väljs för två år.
Anmäl intresse

Anmäl intresse