Frivilliga sökes till Språkcafét i Sundbyberg

Organisation: 
  • Röda Korset, Sundbyberg
Plats: 
  • Stockholm
  • Sundbyberg
Ändamål: 
Integration och asylsökande

Vill du träffa människor med en annan bakgrund än dig själv? Engagera dig i "Träna svenska Sundbyberg"!

Du deltar i en grupp som behöver öva sig i att prata svenska och veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Uppdraget är ideellt.

Om Språkcafét:
Många människor har de senaste åren kommit nyanlända till Sverige från andra länder, ofta från konfliktzoner. Att etablera sig i ett nytt samhälle är en stor utmaning och en av nyckelfaktorerna är att lära sig språket. ”Träna svenska Sundbyberg”, eller Språkcafét även kallat, erbjuder svenskundervisning under enkla och informella former och välkomnar alla som känner att de har ett behov av att utveckla sin svenska (=deltagare) samt alla som brinner för att hjälpa till (=frivilliga/volontärer). Vi har deltagare i alla åldrar och kunskapsnivåer; från de som kan en hel del svenska och vill träna konversation till dem som endast kan några få ord och vill lära sig enkla fraser för att klara vardagen. Språkcafét handlar inte enbart om språkträning – det är också en mötesplats dit deltagare kommer för att umgås, träffa nya vänner och bygga nätverk.

Om Sundbybergskretsen:
Röda Korset Sundbybergskretsen är en lokal krets som har följande verksamheter; språkcafé, insamling, sömnadsgrupp och besöksverksamhet. Dessa sysselsätter ca. 100 volontärer ledda av 6 frivilligledare. Besök gärna vår Facebooksida och Hemsida för att läsa mer om oss.
https://www.facebook.com/rodakorsetsundbyberg/
http://kommun.redcross.se/sundbyberg/

När och var ska uppdraget genomföras: 
Onsdagskvällar 17:45 - 19:00 i Hallonbergen bibliotek. Språkcafeet öppnar igen inför nästa termin 9 Januari.
Specifika önskemål eller information: 
Uppdraget och frivilligprofil: Vi söker nu fler frivilliga personer som under avslappnade former vill träffa nya människor av skilda bakgrunder och kulturer och hjälpa dessa att träna det svenska språket. Utöver att du själv bör behärska svenska språket väl krävs inga förkunskaper eller tidigare erfarenheter. Vi söker snarare dig som har en stor portion människokärlek, mycket energi och en gnutta tålamod. Du är 18 år fyllda och givetvis delar du Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar.
Minimiåtagande: 
40 h/år
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.