Vill du göra skillnad för unga? MedmänniskaNU söker faddrar!

Röda Korset, Malmökretsen

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Läxläsning, Mentorskap, Stöd, hjälp och rådgivning

MedmänniskaNu är en verksamhet där vi vill skapa möten mellan en ungdom och en fadder. Syftet är att minska utsatthet och att öka delaktighet och etablering för unga.

Ni bestämmer själva vad ni vill göra tillsammans, det kan vara sociala aktiviteter, idrottsaktiviteter eller annat. Gör skillnad för en medmänniska!

Specifika önskemål eller information: 
Det krävs ingen tidigare utbildning eller erfarenhet för att bli fadder hos MedmäniskaNu, men vi ser gärna att du har kunskaper i svenska. Som frivillig i Röda Korset behöver du gå Röda Korsets webbkurser Rödakorskunskap (ideologikurs) och Introduktionen Att vara frivillig, även Röda Korsets workshop i grundprinciperna. Vid ett senare tillfälle kommer det även att komma ut ett informationsmöte om hur det är att vara fadder i MedmänniskaNu.
Minimiåtagande: 
Minst 6 timmar i månaden i 6 månader.
När och var genomförs uppdraget: 
Ni träffas på överenskomna platser som ni bestämmer tillsammans runtom i Malmö.
Anmäl intresse

Anmäl intresse