Vill du delta i utåtriktade volontäraktiviteter i och runt Stockholm?

Organisation: 
  • RealStars, Ideell Förening
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Mänskliga rättigheter
Politisk påverkan
Upplysning och folkbildning

I arbetet mot trafficking och prostitution använder vi ett positivt budskap - Fair Sex (sex på lika villkor och ömsesidighet, med samtycke). Vi finns med på olika event och arrangerar aktiviteter för att sprida vårt budskap och samarbetar med olika partners, både inom företag och inom kultursektorn. Vi har bland annat varit med på Pridefestivalen, Kulturkalaset, Dans- och Teaterfestivalen, Bokmässan och MR-dagarna.

Vi är en organisation som engagerar oss när det händer saker och nu startar vi upp en grupp för aktiviteter för att motverka trafficking, sexuella kränkningar och efterfrågan på prostitution. Vi söker dig som vill vara med oss och sprida vårt budskap - For Fair Sex, på utåtriktade aktiviteter för att bilda opinion kring de frågor vi arbetar med. Några av de aktiviteter som vi deltar i nämndes ovan, men vi är öppna för nya typer av aktiviteter, du får gärna komma med idéer!

Vill du vara med och påverka för en värld fri från trafficking och sexuella kränkningar?

När och var ska uppdraget genomföras: 
I Stockholm. Delta vid olika event, informera och samla namn till kampanjen For Fair Sex- Against Trafficking.
Specifika önskemål eller information: 
Öppen och kommunikativ. Intresse för mänskliga rättigheter.
Minimiåtagande: 
Vara med på en träff eller aktivitet i månaden.
Adress: 
Södra Larmgatan 6
41116 Göteborg
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.