Randiga Huset

Randiga Husets logotyp

Randiga Huset är en partipolitisk och religiöst obunden ideell organisation som ur ett barnperspektiv främjar stöd till barn, unga och deras familjer som har förlorat eller kommer att förlora en förälder, syskon eller annan närstående person i dödsfall. Randiga Huset är ett kompetenscentrum som bedriver stöd och utåtriktad verksamhet samt erbjuder utbildningar för profession som möter barn/ unga i sorg, för att därigenom synliggöra och förbättra gruppens villkor samt vara ett komplement till övriga organ inom kommun, landsting och övriga myndigheter och organisationer.

 

I Randiga Husets stödverksamhet vänder vi oss till barn/ unga 0- 25 år och deras familjer med barn/ ungas behov som utgångspunkt med syfte att ur ett långsiktigt helhetsperspektiv ge dem goda förutsättningar att hantera sin nya livssitutation. Vi erbjuder mötesplatser, stödgrupper och stödsamtal.

 

När det värsta händer tystnar inte sällan kommunikationen i familjen och ensamheten kan kännas stor. Randiga Huset hjälper barn, unga och familjer att sätta ord på känslorna och identifiera ”verktyg" som öppnar nya dörrar till samtal. 

 

Randiga Huset verkar för att barn och ungas sörjande situation skall prioriteras och stödjas!

Just nu finns inga aktuella uppdrag

Sök bland alla uppdrag