Östermalms lottakår söker ungdomsansvarig

Organisation: 
  • Östermalms lottakår
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Kris- och samhällsberedskap
Kvinnor
Mänskliga rättigheter

Riksförbundet Sveriges lottakårer (SLK) är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden organisation för kvinnor med intresse för försvars- och säkerhetsfrågor. Vår vision är att vara Sveriges främsta forum för kvinnor som vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Vi utbildar oss i en lugn och trygg vardag och förbereder oss för hur vi ska hantera situationen om en kris uppstår. Östermalms lottakår söker nu en person som kan ansvara för vår ungdomsverksamhet. Du kommer att vara en viktig komponent i det strategiska arbetet när det gäller vår ungdomsverksamhet och du kommer att rapportera direkt till Östermalms lottakårs styrelse. Du kommer att hjälpa till att utforma utbildningar och aktiviteter för att engagera ungdomar i att få ett tryggare och säkrare samhälle. För att lyckas i ditt uppdrag bör du vara mellan 18-28 år gammal och du kommer att erbjudas en gedigen utbildning av oss. Ställer du upp med ditt engagemang så hjälper vi till med resten!

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget genomförs på valfri ort.
Specifika önskemål eller information: 
För att kunna genomföra uppdraget krävs att du : är kvinna, folkbokförd i Sverige, har ett medlemskap i Östermalms lottakår och är mellan 18-28 år gammal.
Minimiåtagande: 
Du ska minst kunna ägna 2-3 timmar per månad på detta uppdrag.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.