Var en viktig vuxen i Malmö

Majblomman, Sverige

Var?Malmö
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande
Vad?Information och kommunikation, Insamling, Praktiska uppgifter

Majblomman är en ideell organisation som arbetar för att barn i Sverige ska ha möjlighet att vara med i gemenskapen oavsett ekonomiska förutsättningar. Barn i familjer där pengarna inte räcker till kan ansöka om ekonomiskt stöd från Majblomman för exempelvis ett par fotbollsskor, ett barnkalas, avgiften till simning eller en vinterjacka.

Vi söker dig som vill vara med och förbättra villkoren för barn i Malmö som lever i familjer där pengarna inte räcker till. Du kan exempelvis hjälpa till med att: Sprida information på sociala medier, gå ut och peppa barn på skolor, samla in osålda majblommor, stå några timmar på ett varuhus och vara ett vuxet stöd bland barnen som säljer majblommor och mycket mer.

Majblomman kan dela ut pengar tack vare att barn i hela Sverige säljer majblommor varje vår. Pengarna delas ut lokalt. Det betyder att pengarna som samlas in i Malmö går direkt till barn i Malmö. Majblomman jobbar även för att stärka barns rättigheter genom att påverka beslutsfattare.

Specifika önskemål eller information: 
Vi tror att alla har något att bidra med och vi värdesätter alla former av kunskap och livserfarenheter. Det är positivt om du utöver svenska även behärskar ett annat språk eller har erfarenhet av att vara nyanländ. Givetvis gör vi allt för att du ska känna dig välkommen i vår förening och kommer att ge dig en introduktion i hur Majblomman i Malmö fungerar, vad vi står för och vad vi vill.
Minimiåtagande: 
Det finns inget minimiåtagande, vi är glada för den tid du kan bidra med. Varje insats räknas och ingen hjälp är för liten.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs i Malmö. Utifrån dina önskemål och vad vi kommer överens om kan uppdraget innebära antingen kortare volontäruppdrag eller löpande engagemang.
Organisation: 
Majblomman, Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse