EU-valsamordnare i Luleå

LSU Sveriges ungdomsorganisationer

Var?Luleå
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Politisk påverkan, Social gemenskap
Vad?Administrativa uppgifter, Ledarskap och samordning, Opinionsbildning/aktivism

LSU söker 5 personer som är intresserade av att engagera sig inför Europaparlamentsvalet 2019 och få fler unga att gå och rösta. Eftersom detta är en nationell kampanj så söker vi personer i olika delar av landet. Vi söker personer i följande områden eller i närheten av; Borås, Malmö, Stockholm , Sundsvall och Luleå.Vi söker 1 person per geografisk område.

LSU är samarbets- och intresseorganisationen för Sveriges ungdomsorganisationer. Vi är en mötesplats inriktad på ledarskap, organisationsutveckling, påverkansarbete och ungdomspolitik. LSU har en vision om en demokratisk värld där alla unga är organiserade och har makt över sina liv och samhällsutvecklingen.

Under våren 2014 startade LSU upp kampanjen Makten är din! för att öka engagemanget och valdeltagande bland unga inför valet till Europaparlamentet. Under förra valkampanjen utbildade vi 400 unga valambassadörer och gav dem verktyg för att själva på olika sätt verka för ökat valdeltagande. Makten är din! -kampanjen kommer pågå både på sociala medier och genom lokala och nationella arrangemang.

Vi hoppas att även inför valet 2019 kunna hitta unga ambassadörer som vill få fler unga första- och andragångsväljare att rösta, därför söker vi nu 5 valsamordnare för att värva, peppa och samordna våra framtida ambassadörer.

Kriterier

 • Du är mellan 18–30 år.
 • Du har tid och möjlighet att göra detta som ideellt uppdrag.
 • Du har lätt för att prata med människor och nå ut till nya personer.
 • Du har en förståelse för demokratiska processer.
 • Du gillar att samordna och coacha andra unga.
 • Du är kreativ och lösningsfokuserad.

Det är meriterande om du har kunskap om EU och valprocesser, men inget krav. Du behöver inte vara aktiv i en av LSU:s medlemsorganisation, men vi ser gärna att du har tidigare ideell erfarenhet.

Vad är det du ska göra?

 • Genomgå LSU:s utbildning för valsamordnare planerad den 15 december 2018.
 • Rekrytera lokala valambassadörer i ert geografiska område och coacha dem tillsammans med LSUs kansli.
 • Planera och hålla minst 1 utbildning i ditt geografiska område.
 • Följa upp och rapportera lokala evenemang samt ha regelbunden kontakt med ansvariga på LSU.
 • Delta i avslutande seminarium under Järvaeckan (12-16 juni 2019)

Förväntningar på uppdraget?

 • Vi förväntar oss att du är delaktiga i hela projektet från december – juni.
 • Du är ansvarsfull och kommunicerar med oss.
 • Du kan delta i den introducerande utbildningen i december 2018.

Vad får du som EU-valsamordnare?

 • En skräddarsydd utbildning i Påverkans- och kampanjarbete inför valet.
 • Personliga referenser och intyg.
 • Breddat kontaktnät inom ungdomspolitiken.
 • Handledning och stöd av LSU:s kansli under hela uppdraget.
 • Inbjudningar till nationella event inför valet.
 • Erbjudande att få åka på resa med alla valsamordnare till EU-institutioner i Bryssel under våren.
Specifika önskemål eller information: 
Obligatorisk introducerande utbildning den 15 december i Stockholm.
Minimiåtagande: 
Genomföra minst 1 utbildningstillfälle i närheten av ditt geografiska område. Rekrytera personer till valambassadörer tillsammans med anställda på LSU.
När och var genomförs uppdraget: 
När : Uppdraget genomförs under december 2018 - juni 2019. Var: Uppdraget genomförs i ditt geografiska närområden nära Malmö, Borås, Stockholm, Sundsvall och Luleå
Anmäl intresse

Anmäl intresse