Tolkningsstöd till flyktingar med funktionsnedsättning på tigrinja, arabiska, dari och farsi.

Organisation: 
  • Independent Living Institute (ILI)
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Integration och asylsökande
Mänskliga rättigheter

Independet Living Institut (ILI) driver ett projekt ”Disabled Refugees Welcome”. Projektet kommer i kontakt med familjer som i huvudsak består av ensamstående personer med funktionsnedsättning men det finns även familjer där någon familjemedlem har funktionsnedsättning.

Det finns behov av stöd med tolkning i kontakter med myndigheter, omvärlden och ibland även i kontakten mellan flyktingen och dennes stödperson. Tolkningsbehovet täcks inte av befintliga professionella tolkar. Det aktuella behovet är tolkningsstöd på tigrinja, arabiska, dari och farsi.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget ska genomföras inom Storstockholm med inledande vägledning av projektets fältarbetare. Tolkning kan ske vid personliga möten, via mailkontakter eller per telefon. Således kan uppdraget genomföras mycket flexibelt enligt överenskommelse.
Specifika önskemål eller information: 
Kompetenskrav/förkunskaper hos volontären: Vi behöver volontärer som har språkkunskaper i tigrinja, arabiska, dari och farsi. Det krävs förståelse för den pressade situationen som flyktingar med funktionsnedsättning befinner sig i.
Minimiåtagande: 
Omfattningen av insatsen kan vara mycket flexibel och variera beroende på volontärens möjligheter och den berörda personens behov.
Adress: 
Storforsplan 36
12347 Stockholm
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.