505 volontäruppdrag

Förändra världen med oss - på distans eller på vårt kansli - genom att värva månadsgivare till vårt arbete

Globala Pedagoger

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Internationellt arbete i Sverige
Vad?Försäljning, Information och kommunikation, Insamling

Vill du hjälpa utsatta barn och kvinnor? Har du erfarenhet av marknadsföring, insamling eller försäljning?
Globala Pedagoger är en svensk utvecklings- och välgörenhetsorganisation som arbetar både i Sverige och utomlands för att stärka utsatta människors (särskilt barns och kvinnors) förmåga att själva kunna ta sig ur svårigheter som fattigdom och socialt utanförskap långsiktigt. Detta gör vi genom att erbjuda dem professionellt stöd och coachning inom områdena utbildning, arbete, miljö, hälsa och personlig utveckling.

Det som gör Globala Pedagogers arbete annorlunda
Vårt arbete görs utifrån ett stigmatiseringsmedvetet perspektiv, vilket handlar om att förstå vilka mekanismer som skapar, upprätthåller eller förstärker stigmatisering och sedan anpassa sin hjälp utifrån de insikterna. Vi kallar det för STIGMAmedveten hjälp(™), ett arbetssätt för långsiktig hållbar hjälp utvecklat av Globala Pedagoger. Att arbeta utifrån ett stigmatiseringsmedvetet perspektiv, eller att ge STIGMAmedveten hjälp, handlar om att bygga upp och stärka utsatta människor - istället för att göra dem en björntjänst genom att först "hjälpa dem" och samtidigt, i sin goda vilja (ofta omedvetet), bidra till att stigmatisera dem.

Vi är i ett skede av utveckling och behovet av vår arbetsmetod är stort då den fokuserar på långsiktiga positiva förändringar, för vem behöver en björntjänst?!

Vill du vara del av en organisation som arbetar för alla människors lika värde - på riktigt! En organisation som bygger sitt arbete på glädje och hopp, istället för elände och skuld, för att göra skillnad långsiktigt - inte bara för stunden? Välkommen till Globala Pedagoger - vi ser fram emot din intresseanmälan!

Din uppgift
Din uppgift blir att rekrytera fler månadsgivare till vår hjälpfond för fattigdomsbekämpning så att vi kan hjälpa fler barn och kvinnor som lever i fattigdom och utsatthet att själva kunna förändra sina liv. Ingenting av vårt arbete är möjligt utan gåvor och donationer från privatpersoner och företag. Var med och bidra i den mån du kan - du behövs verkligen och kommer att göra stor skillnad med ditt engagemang.

Specifika önskemål eller information: 
Inga förkunskaper om rekrytering krävs, vi kommer ge dig den utbildning och de verktyg du behöver. Att ha en god förmåga för att kommunicera i tal och skrift på svenska kan vara till stor hjälp. Toppen om du, förutom Svenska, även talar engelska men det är inget krav. Erfarenhet av marknadsföring/insamling/försäljning är en fördel men inget krav. Du kommer att få introduktion kring Globala Pedagogers arbete samt även få kontinuerligt stöd i ditt uppdrag. Du blir inte ensam i uppdraget som rekryterare utan en del i vårt team, där Globala Pedagogers kansli bidrar med all nödvändig information och kunskap som du behöver för att lyckas med uppdraget.
Minimiåtagande: 
Uppdraget sker på ideell basis (oavlönat) och tar uppskattningsvis 4-8 timmar i månaden. För att uppnå stabilitet i arbetsgruppen och rekryteringsarbetet ser vi gärna att du vill engagera dig under minst ett år.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget kan genomföras på distans och på de tider som passar dig. Bor du i Stockholm och vill sitta på vårt kansli, går det också bra. (Du bestämmer helt enkelt själv var och när uppdraget ska genomföras.)
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Globala Pedagoger
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.