Kvinna för undervisning i svenska & i svensk samhällsinformation till Kvinnocenter

Frälsningsarmén, Akalla

Var?Stockholm
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Kvinnor, Upplysning och folkbildning
Vad?Läxläsning, Språkträning och översättning, Utbildning

Just nu expanderar vi vår verksamhet kraftigt och söker med ljus och lykta efter fler volontärer som kan arbeta som lärare hos oss på ett par timmar i veckan. Vi söker kvinnor som brinner för mänskliga rättigheter och för utbildning i svenska och som är intresserade av att ge lite av sin tid för detta ändamål.

Du kan det svenska språket och har en vilja att lära ut kunskaperna du besitter till asylsökande kvinnor. Du vill arbeta långsiktigt med kvinnorna och jämte språket lära dem vad det innebär att leva i ett svenskt samhälle. Du vill förbereda dem på bästa sätt så att de stärks och på sikt kan kliva ut i arbetslivet. Stämmer detta in på dig? Kontakta oss!

Kvinnocentret i Akalla har funnits i 23 år. Vår målgrupp är asylsökande kvinnor och vårt mål är att stärka dessa kvinnor genom kunskap i det svenska språket och kunskap om det svenska samhället. Vi har beviljats medel från Länsstyrelsen i Stockholm för att utveckla de insatser vi gör gällande undervisning i det svenska språket och i det svenska samhället.

Specifika önskemål eller information: 
Mycket goda kunskaper i det svenska språket är ett måste. Flerspråkighet är en tillgång. Introduktion ges och i samband med detta får volontären en genomgång i utbildningsmaterialet vi använder oss av. Utbildningen följer en utbildningsplan och stöd för detta finns på plats.
Minimiåtagande: 
2-6h per vecka. Så mycket man kan och har möjlighet till. Vi är flexibla och anpassningsbara efter den tid man har och kan ge.
Adress: 
Sibeliusgången 6
164 73 Akalla
När och var genomförs uppdraget: 
Dagtid. Frälsningsarméns Kvinnocenter, Sibeliusgången 6, Akalla (T-bana 11, blå linjen, uppgång Akalla). Tider kommer vi överens om tillsammans.
Anmäl intresse

Anmäl intresse