Ideell biståndsorganisation söker nu en kassör/ekonomiansvarig!

Föreningen Palmeras Vänner

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Internationellt arbete i Sverige, Mänskliga rättigheter
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag

Är du ekonomistudent och intresserad av ekonomi? Vill du göra en insats för andra och ge lite tid och energi av dig själv genom att arbete ideellt tillsammans med andra i ett härligt team? Då kan detta vara något för dig. Föreningen Palmeras Vänner söker nu någon som är redo att axla ekonomiansvaret för föreningen och som kan ingå som ledamot i styrelsen.

Du kommer att jobba tillsammans med två härliga tjejer som var för sig ansvarar för olika delar av ekonomin och ditt huvudsakliga ansvar kommer att vara att hålla en överblick över ekonomin, ta fram ekonomirapporter löpande under året samt ansvara för bokslutet. Du kommer att upprätta resultat/balansrapport och arbeta med föreningens årsredovisning samt tillsammans med föreningens ordförande ansvara för kontakten med föreningens revisor. Arbetet kommer därmed bli mer intensivt under januari till mars.

Specifika önskemål eller information: 
Redovisningskunskaper. Kunskap i att upprätta bokslut. Vi har 4 styrelsemöten/år. Dessa sker oftast i Stockholm/Göteborg. Mellan mötena sker mer informella möten och diskussioner mellan de olika grupperna med sina specifika ansvarsområden. Du kommer att ingå i gruppen "Ekonomi". Att arbeta ideellt är väldigt meriterande och kan tagas med som ett extra plus i ditt CV.
Minimiåtagande: 
Intensivast under jan-mars. 4 styrelsemöten under året och ett mindre antal kontakter med övriga ledarmöter under året.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget är flexibelt då det kan genomföras i bostaden
Tillgänglighet
Då uppdraget kan genomföras i hemmet finns inga hinder. Mötesplats varierar tex bibliotek/universitet/bostad
Anmäl intresse

Anmäl intresse