FIAN Sverige

FIAN Sveriges logotyp

FIAN står för FoodFirst Information and Action Network och är en internationell människorättsorganisation som arbetar för rätten att försörja sig. FIAN grundades 1986 i Heidelberg, Tyskland. I arbetet utgår FIAN ifrån rätten till mat, en rättighet som finns inskriven i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt i konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. FIAN Sverige är en del av FIAN International som har medlemmar i över 60 länder runt om i världen.

Just nu finns inga aktuella uppdrag

Sök bland alla uppdrag