Insamlingsstiftelsen the Swedish Foundation in support of Human Rights Watch

Insamlingsstiftelsen the Swedish Foundation in support of Human Rights Watchs logotyp

Human Rights Watch är en icke vinstdrivande, ideell människorättsrörelse med ett nätverk av filialer och kontor över hela världen. Här arbetar cirka 400 människorättskämpar med olika bakgrund och nationalitet. Bland annat kommer våra anställda från tidigare uppdrag som nationella experter, jurister, journalister och akademiker.

Sedan Human Rights Watch grundades 1978 har vi gjort oss kända för noggrannt forskningsarbete, opartisk rapportering, effektiv exponering i olika medier samt ett riktat påverkansarbete som ofta genomförs i samarbete med nationella människorättsgrupper. Varje år publicerar Human Rights Watch mer än 100 rapporter och sammanställningar av hur de mänskliga rättigheterna respekteras i ca 90 länder, något som får stor uppmärksamhet i nationella och internationella medier. Det här ger organisationen en tyngd som vi använder vid våra kontakter med olika regeringar, FN, AU och EU och andra internationella institutioner, finansinstitut och företag för att få till stånd politiska och praktiska förändringar till förmån för mänskliga rättigheter och rättvisa världen över.

Human Rights Watch is a nonprofit, nongovernmental human rights organization made up of roughly 400 staff members around the globe. Its staff consists of human rights professionals including country experts, lawyers, journalists, and academics of diverse backgrounds and nationalities. Established in 1978, Human Rights Watch is known for its accurate fact-finding, impartial reporting, effective use of media, and targeted advocacy, often in partnership with local human rights groups. Each year, Human Rights Watch publishes more than 100 reports and briefings on human rights conditions in some 90 countries, generating extensive coverage in local and international media. With the leverage this brings, Human Rights Watch meets with governments, the United Nations, regional groups like the African Union and the European Union, financial institutions, and corporations to press for changes in policy and practice that promote human rights and justice around the world.

Just nu finns inga aktuella uppdrag

Sök bland alla uppdrag