Bureau for Rights Based Development (BRD)-Sverige

BRD Sverige är en ideell förening i Sverige under BRD med huvudkontor i Kabul Afghanistan. som är religiöst och politiskt obunden med syfte att skapa en miljö där Afghaner, både män och kvinnor, kan förbättra deras levnadsstandard genom en rättvis och hållbar tillgång till resurser och bidra till utvecklingen av ett starkt, livskraftigt och pluralistiskt civilt samhälle i Afghanistan. Föreningens huvudsakliga uppgifter i Sverige omfattar att bedriva insamlingsverksamhet för att stödja BRD:s verksamhet i Afghanistan, samt att öka medvetenheten om de mänskliga rättigheterna och utveckling i Afghanistan, avgörande för deras förbättring bland nyckelaktörer i Sverige.