Bli vittnesstöd på Södertörns tingsrätt!

Brottsofferjouren, Södra Stockholm

Var?Huddinge
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Upplysning och folkbildning
Vad?Juridik, Opinionsbildning/aktivism, Stöd, hjälp och rådgivning

Ett vittnesstöd har till uppgift att ge praktisk information och medmänskligt stöd i samband med rättegång till vittnen, målsägande, tilltalade och anhöriga på plats på tingsrätten. Som vittnesstöd arbetar man främst med uppsökande verksamhet samt även i form av förbokningar då kallade personer har bokat vittnesstöd till sitt besök på tingsrätten. Vid behov följer man även med aktören in i rättegångssalen och sitter med som stöd.

Vittnesstödsverksamheten bygger på ett personligt engagemang, social kompetens, ansvarskänsla samt intresse för människor och rättsprocessen. Under vårterminen 2019 kommer det hållas en gemensam utbildning under fyra veckor tillsammans med vittnesstödsverksamheten på Stockholms tingsrätt och Solna tingsrätt. Utbildningen består av drygt 30 studietimmar som följs av praktik där du kommer att under minst två halvdagar gå bredvid ett erfaret vittnesstöd. Du skall även under den teoretiska delen gå på ett antal rättegångar. Efter genomförd utbildning har du ett avslutningssamtal med samordnaren innan du blir godkänd som vittnesstöd.

Specifika önskemål eller information: 
Vi ser att man skickar en intresseanmälan där man beskriver sig själv, vad man gör som sysselsättning samt varför man vill bli vittnesstöd. Vi skickar gemensamt efter belastningsutdrag vid intervjun. Skicka in din intresseanmälan så snart som möjligt då intervjuer hålls löpande december ut.
Minimiåtagande: 
Vårt minimikrav är två pass per månad under sex månader (antingen förmiddags- eller eftermiddagspass). Vi ser dock att man kan vara aktiv under 1 år minst. Vi har valfritt uppehåll under sommaren och juletid.
Adress: 
Björnkullavägen 5a
14181 Huddinge
När och var genomförs uppdraget: 
Dagtid på Södertörns tingsrätt
Anmäl intresse

Anmäl intresse