Brottsofferjouren, Södra Stockholm

Brottsofferjouren, Södra Stockholms logotyp

Vi erbjuder information och stöd till brottsdrabbade, vittnen och anhöriga. Stödpersoner erbjuds utbildning och handledning. Stödpersonens uppgift är att ta kontakt med brottsutsatta för att lyssna och hjälpa dem att tala om sina upplevelser, känslor och eventuella bekymmer. Informera om rättsprocessen, möjlighet till ersättning och vid behov förmedla kontakt till myndigheter, sjukvård, jurist m.fl. Ge stöd och information inför eller under polisanmälan, polisförhör och rättegång. Uppdraget som stödperson är både spännande, lärorikt och meriterande.

Just nu finns inga aktuella uppdrag

Sök bland alla uppdrag