501 volontäruppdrag
Erikshjälpen

Mer engagemang för barns rättigheter med engelsktalande volontärer

Erikshjälpens secondhand-butiker lägger ofta ut uppdrag på engelska, och har goda erfarenheter.

–Det har gått väldigt bra, säger Hanna Öberg, volontärrekryterare på Erikshjälpen. Genom att även rekrytera engelsktalande via Volontärbyrån har vi ökat engagemanget för barns rätt till utbildning, hälsa trygghet och skydd. Samtidigt har vår second hand-verksamhet blivit än mer berikad med ökad kompetens, erfarenhet och kunskap. Det är fantastiskt!

Innan Erikshjälpen började med att annonsera efter volontärer på engelska trodde de att introduktionen av de nya volontärerna skulle bli svårt, i och med att alla medarbetare på Erikshjälpen har olika kunskapsnivåer i engelska.

–Men det har visat sig fungera väldigt bra, berättar Hanna. Som ett komplement till en muntlig presentation och introduktion, skriver vi även vid behov korta instruktioner på engelska och gör behjälpliga skyltar. Detta blir ett bra hjälpmedel för såväl våra volontärer som medarbetare. Det handlar om att vara nyfiken och lyhörd på personen du möter. Mycket kan också kommuniceras via kroppsspråk, något som även kan hjälpa de som varken är engelsk- eller svenskspråkiga.

Hannas tips till organisationer som vill komma igång med att skriva uppdrag på engelska:

–Precis som när ni skriver uppdrag på svenska, så gäller det att på samma vis vara konkret i uppdragsbeskrivningen och vad volontären bidrar med genom sin insats. Diskutera inom organisationen hur ni kan arbeta för att erbjuda en god introduktion av volontärer som är engelskspråkiga. Ett tips är att ta fram nytt anpassat material, som manualer eller skyltar, som kan fungera som stöd under rekryteringen och introduktionen. Och skulle det exempelvis bli någon språkförbistring, vilket givetvis kan hända, så är det inget som inte går att lösa. Vi hjälper varandra och lär oss tillsammans!