Ledamot med gruppansvar i Amnestys distriktstyrelse i Göteborg

Amnesty International, Göteborgsdistriktet

Var?Göteborg
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Social gemenskap
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Ledarskap och samordning

Göteborgsdistriktet består av alla Amnestymedlemmar i Göteborgsområdet och leds av Göteborgsdistriktets styrelse. Styrelsens arbete handlar om att mobilisera aktivism i Göteborg,utforma rekryteringsstrategier och skapa sammanhållning bland amnestygrupperna. Inför årsmötet 2019 (13 mars) söker styrelsen nya kandidater, och ​sekreterare är en av dem.

Ett av styrelsens ansvarsområden är att ha en överblick över de grupper som finns i distriktet. Något som lätt faller mellan stolarna är dock att uppdatera de dokument med kontaktuppgifter styrelsen har till grupper. Styrelsen ser därför att det finns ett behov av att en specifik person har denna uppgift. Som styrelseledamot förväntas du vara driven och engagerad i arbetet mellan och i samband med våra möten. Som ledamot med specifikt gruppansvar har du övergripande koll över grupperna i distriktet samt att vi har rätt kontaktuppgifter till gruppsekreterare. Den gruppansvariga ledamoten förväntas uppdatera styrelsens dokument med kontaktuppgifter till grupperna, samt uppdatera styrelsen på styrelsemöten om eventuella ändringar. Gruppansvarig kommer därmed ha kontinuerlig kontakt med kontoret, då kontoret får uppgifter om nya gruppsekreterare. Gruppansvarig samarbetar nära med aktivistansvariga. Styrelsen söker någon som är intresserad av mänskliga rättigheter, aktivism, föreningsarbete och har en fallenhet för samordning av kontakter. Att vara medlem i Amnesty är ett krav.

Om du är intresserad av att söka posten, eller om du vill veta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen, mejla valberedningen på Johanna.azar@gmail.com

Specifika önskemål eller information: 
Inga specifika önskemål.
Minimiåtagande: 
1-2 h/månad
Adress: 
Chalmers Tvärgata 8
412 58 Göteborg
När och var genomförs uppdraget: 
Vi har möte var tredje vecka (ca 2 h) på kontoret i Göteborg.
Anmäl intresse

Anmäl intresse